Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

giá xe Chenglong lăn bánh tất cả các dòng cập nhật mới nhất 

Cập nhật giá xe từ các dòng xe đầu kéo chenglong 420, đầu kéo chenglong hải âu 385, giá đầu kéo chenglong 480, giá đầu kéo chenglong 270….và tất cả các dòng xe tải từ giá xe tải chenglong 8 tấn, giá xe tải

chenglong 3 chân, cầu thật, cầu lết, giá xe chenglong 4 chân cho đến dong xe chenglong 5 chân.

Ngoài ra còn có dòng xe ben chenglong từ ben chenglong 3 chân, ben chenglong 4 chân thùng vuông cho đến các dòng xe ben chenglong thùng vát tải cao lên đến 16,5 tấn…

Chi tiết giá xe tất cả các dòng bên dưới mời quý khách xem chi tiết!

Giá xe đầu kéo chenglong

Giá xe đầu kéo chenglong 420 lăn bánh chi tiết

Giá xe xuất hóa đơn: 1,210 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,195 tỷ

Thuế trước bạ: 23,900,000 VNĐ 

 Phí đăng ký biển số: 3,500,000    VNĐ      

 Phí đăng kiểm: 2,500,000 VNĐ                  

 Định vị hộp đen: 2,900,000 VNĐ               

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 5,300,000 VNĐ                    

 Phí bảo trì đường bộ: 17,000,000 VNĐ

Tổng chi phí: 55,100,000 VNĐ

Qúy khách có thể tham khảo thêm chi tiết về xe đầu kéo chenglong 420 tại video bên dưới!

Giá xe đầu kéo chenglong 385

Giá xe xuất hóa đơn: 1,160 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,145 tỷ

Thuế trước bạ: 22,900,000 VNĐ 

 Phí đăng ký biển số: 3,500,000    VNĐ      

 Phí đăng kiểm: 2,500,000 VNĐ                  

 Định vị hộp đen: 2,900,000 VNĐ               

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 5,300,000 VNĐ                    

 Phí bảo trì đường bộ: 17,000,000

Tổng chi phí: 54,100,000

 Qui khách có thể xem chi tiết video bên dưới nhé!

Giá xe đầu kéo chenglong 480

Giá xe xuất hóa đơn: 1,390 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,375 tỷ

Thuế trước bạ: 27,500,000 VNĐ 

 Phí đăng ký biển số: 3,500,000 VNĐ      

 Phí đăng kiểm: 2,500,000 VNĐ                  

 Định vị hộp đen: 2,900,000 VNĐ               

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 5,300,000 VNĐ                    

 Phí bảo trì đường bộ: 17,000,000 VNĐ

Tổng chi phí: 58,800,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết xe đầu kéo chenglong 480 bên dưới nhé!

Giá xe đầu kéo chenglong 270 1 cầu.

Giá xe xuất hóa đơn: 910 khuyễn mãi được 15 triệu còn 895 triệu

Thuế trước bạ: 23,900,000 VNĐ 

 Phí đăng ký biển số: 3,500,000 VNĐ      

 Phí đăng kiểm: 2,500,000 VNĐ                  

 Định vị hộp đen: 2,900,000 VNĐ               

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 5,300,000 VNĐ                    

 Phí bảo trì đường bộ: 12,000,000 VNĐ

Tổng chi phí: 41,780,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết xe đầu kéo 1 cầu ở video bên dưới nhé!

Trên đây là giá xe đầu kéo vậy còn giá tải thùng như thế nào? Chúng ta hãy cùng xe tải giá gốc đi khám phá nhé! 

Giá xe tải thùng 8 tấn 4 máy thùng 9,9m

Giá xe xuất hóa đơn: 960 triệu khuyễn mãi được 15 triệu còn 945 triệu.

Thuế trước bạ: 18,900,000 VNĐ

 Phí bảo chì đường bộ: 8,070,000 VNĐ

 Phí đăng ksy xe: 3,500,000

 Phí đăng kiểm xe: 2,500,000

 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,020,000

 Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng phí lăn bánh: 37,670,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết xe tải 8 tấn thùng 9,9m ở video bên dưới nhé!

Xe tải thùng 3 chân cầu lết

Giá xe xuất hóa  đơn: 1,240 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,225 tỷ

Thuế trước bạ : 24,500,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 8,640,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 45,540,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết xe tải chenglong 3 chân cầu lết thùng 9,9m, tải 14,8 tấn video bên dưới nhé!

Giá xe chenglong 3 chân cầu thật

Giá xe xuất hóa  đơn: 1,280 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,265 tỷ

Thuế trước bạ : 25,300,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 8,640,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 46,840,000 VNĐ

Qúy khách có thể xem chi tiết xe tải chenglong 3 chân tải 13,9 tấn thùng 9,6m ở video bên dưới nhé!

Giá xe tải chenglong 4 chân

Giá xe xuất hóa đơn: 1,550 tỷ khuyễn mãi 15 triệu giá xe còn 1,535 tỷ

Thuế trước bạ : 30,700,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 12,480,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 55,580,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết xe tải thùng 4 chân ở video bên dưới nhé!

Giá xe tải chenglong 5 chân

Thuế trước bạ : 32,300,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 12,480,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 58,580,000 VNĐ

Qúy khách có thể xem video xe tải thùng 5 chân thùng dài 9,5m ở video bên dưới nhé!

Giá xe ben chenglong

Giá xe ben chenglong 3 chân thùng vuông

Giá xe xuất hóa đơn: 1,520 khuyễn mãi 15 triệu còn 1,595 tỷ

Thuế trước bạ : 30,100,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 8,640,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 51,240,000 VNĐ

Giá xe ben chenglong 4 chân thùng vuông

Giá xe xuất hóa đơn: 1,650 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,635 tỷ

Thuế trước bạ : 32,700,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 12,480,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 59,380,000 VNĐ

Qúy khách có thể xem chi tiết video xe ben chenglong 4 chân ở bên dưới nhé!

Giá xe ben 4 chân thùng vát cầu láp.

Giá xe xuất hóa đơn: 1,54 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,525 tỷ

Thuế trước bạ : 30,700,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 12,480,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 55,600,000 VNĐ

Giá xe ben 4 chân thùng vát cầu dầu

Giá xe xuất hóa đơn 1,590 tỷ khuyễn mãi 15 triệu còn 1,575 tỷ

Thuế trước bạ : 31,500,000 VNĐ

Phí bảo chì đường bộ: 12,480,000 VNĐ

Phí đăng ký xe: 3,500,000 VNĐ

Phí đăng kiểm xe: 2,500,000 VNĐ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 3,500,000 VNĐ

Hộp đen phù hiệu: 2,900,000 VNĐ

Tổng cộng phí lăn bánh: 56,400,000 VNĐ

quý khách có thể xem chi tiết video xe ben 4 chân thùng vát cầu dầu ở bên dưới nhé!

Xe Đầu Kéo Chenglong Có Tốt Không?

Tương lai của những năm tiếp theo là dành cho xe đầu kéo, khi mà hệ thống đường giao thông ngày càng phát triển với quy mô rộng khắp và dày đặc, các tuyến đường cao tốc được xây dựng liên tục với mật độ dày hơn, đây là điều kiện để sử dụng xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc thay thế cho các loại xe tải thùng 4 chân, 5 chân. Vì vậy, nếu bạn là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải logistics, hãy cân nhắc mua xe đầu kéo Chenglong H7 ngay từ bây giờ để đón đầu nhu cầu phát triển của thời đại mới.

Hệ thống giao thông ngày càng phát triển, đặc biệt là vận tải đường bộ với những con đường to, rộng kết nối đến những vùng sâu, xa nhất nước tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vận tải, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa bằng xe đầu kéo.

Xe đầu kéo kết hợp sơ mi rơ moóc đã và sẽ là xu hướng của ngành vận tải với sức chứa cũng như tải trọng gần gấp đôi so với xe tải nặng.

Dongfeng Liuzhou Cars Co., Ltd., đã xây dựng nhà máy của mình vào năm 1954 và bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 1969. Công ty này đã tồn tại 50 năm và phát triển thành công ty sản xuất xe tải lớn hàng đầu Trung Quốc.

Năm 2015, Dongfeng dẫn đầu trong việc phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp xe thương mại và liên tiếp tung ra các sản phẩm nền tảng mới của Chenglong Ô tô như: Chenglong H7, Chenglong T7, Chenglong H5, Xinchenglong M3, Chenglong L3, Chenglong T5, Chenglong L2 và các mẫu khác để dần hoàn thiện các dòng tải nặng, trung bình và nhẹ, mang lại trải nghiệm giá trị mới cho người dùng trong ngành.

Dongfeng sẽ tiếp tục sử dụng giá trị làm kim chỉ nam, mang lại nhiều sản phẩm hiệu quả cao, chất lượng cao, đáng tin cậy, an toàn, thông minh, tốt cho lĩnh vực xe thương mại.

Đầu kéo Chenglong H7 an toàn hơn, đáng tin cậy hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, hiệu quả hơn và thoải mái hơn so với các sản phẩm thế hệ trước.  Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải từ đổi mới công nghệ, để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng hơn và giảm phát thải hơn.

Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nhờ công nghệ xử lý khí thải bằng dung dịch U-rê hiện đại giúp loại bỏ các chất độc hại có trong khi thải trước khi xả ra môi trường.

Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Trung Quốc và đồng bộ với lô phụ tùng của xe vào Việt Nam nên khâu bảo dưỡng và sửa chửa sau này rất nhanh chóng và dễ dàng.

Địa điểm bán xe uy tín, chính hãng, giá rẻ

Công ty Ô tô Hải Âu tự hào là nhà nhập khẩu độc quyền và phân phối xe tải chenglong tại thị trường Việt Nam. Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được cung cấp các sản phẩm mới chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất, ngoài ra còn được hưởng các chương trình khuyến mại, chính sách bảo hành bảo dưỡng ưu đãi từ trực tiếp tổng công ty.

 Qúy khách muốn tham khảo hay mua xe hãy gọi điện thoại đến phòng kinh doanh công TNHH Ô Tô Hải Âu Hotline: 0977798611-0944742399 để được tư vẫn báo giá hoăc tham khảo thêm về giá các dòng xe chenglong khác hãy bấm vào đường link này nhé! giá xe đầu kéo chenglong chi tiết

đến đến địa chỉ số 18A, đường 2A, khu công nghiệp biên hòa 2, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để xem xe nhé!

Trân trọng được phục vụ quý khách.

Xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Ô tô giá gốc.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.
  zalo