xe chenglong

chuyên các dòng xe ben chenglong, đầu kéo chenglong, xe tải chenglong


Xe chenglong 8 tấn thùng Kín

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe chenglong 4 chân H7 thùng dài 9,7m

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe Ben Chenglong 3 Chân

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Xe chenglong 8 tấn thùng dài 10m

Giá trả trước 100.000.000 VND

Đầu kéo chenglong 1 cầu H5 270hp

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Đầu kéo chenglong H7 385hp

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Xe Ben Chenglong 4 Chân

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Đầu kéo chenglong H7 480

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Xe chenglong 3 chân H7

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe chenglong 5 chân H7

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe tải chenglong 4 chân cabin H7

Giá trả trước 100.000.000 VND

Đầu kéo chenglong cabin H7 420hp 2021

Giá trả trước 1.000.000.000 VND


'); var sorthref = jQuery('.activeOrder a').attr('href'); jQuery('#sorting').attr('href', sorthref); jQuery('.orderlist a').addClass('btn btn-xs btn-default btn-block'); jQuery('.display-number select').addClass('input-sm');
Copyright © 2021 Ô tô giá gốc.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.
  zalo