Xe Ben Chenglong 4 Chân Thùng Vát

Giá trả trước 1.000.000.000 VND

Xe chenglong 8 tấn thùng Kín

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe chenglong 4 chân H7 2024 thùng dài 9,7m

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe chenglong 8 tấn thùng dài 10m

Giá trả trước 100.000.000 VND